vector illustration of a man with a light bulb head

Dr. Nyskaper

I høst begynner rundt 40 stipendiater på et nytt doktorgradsprogram i innovasjon ved NTNU og BI. Det kalles Forskerskolen for innovasjon, og skal gjøre oss bedre i stand til å omsette forskning til verdiskaping. Programmet skal være det første av sitt slag i verden, og finansieres av Forskningsrådet.

Nyskapningen har fått med seg solide samarbeidspartnere: Harvard University, Universitetet i Lund, University of Texas, A&M, Berkley, Stanford og ETH i Zürich er blant dem som vil bidra med forelesere og medspillere.