Håndtrykk

Helse Midt-Norge inn i TTO

Helse Midt-Norge RHF har blitt eier av 15 prosent av aksjene i kommersialiseringsselskapet NTNU Technology Transfer AS (TTO). Dette skal gjøre begge parter bedre rustet til å løfte fram flere innovasjonsprosjekter i helseregionen, og bidra til at TTO får en viktig rolle i utvikling og kommersialisering av innovasjonsprosjekter ved helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF.