radar-stasjon

Radarstasjon

Hvert døgn treffes Jorda av tusenvis med meteorer, de aller fleste på størrelse med sandkorn. Nå er fysikere ved NTNU i ferd med å etablere en radarstasjon på Dragvoll. Den vil registrere meteoraktiviteten og gi kunnskap om atmosfæriske forhold over tid. Dette kan igjen kaste lys over klimaendringene på Jorda