Kanskje for Cern?

Sammen med universiteter i Norge, Europa og USA har IKT-forskere på SINTEF arbeidet i fem år med å utvikle 3D strålingsharde sensorer. Slike er nødvendige når den 30 kilometer store partikkelringen i Cern i Sveits skal oppgraderes til høyere energier i 2017.

Her sitter det to store detektorsystemer med lag på lag av ulike detektorer som bestemmer partiklene som dannes etter protonkollisjonene i ringen. De innerst lagene er utsatt for svært høy stråling og må erstattes med nye detektorer. Det er laget ulike varianter av sensorer i samarbeidsprosjektet, men foruten Stanford, er det bare SINTEF i verden som har fått til det som betegnes «Full 3D-sensor med aktiv kant» som kan levere i volum.