Lege på datamaskin

Forskningspost

I januar åpnet St. Olavs Hospital i Trondheim en forskningspost. Det er et tilbud til forskere tilknyttet helseforetak i Midt-Norge og NTNUs medisinske fakultet. Posten er også arena for utprøving av legemidler og medisinsk teknologi (oppdragsforskning).

Forskningsposten tilbyr forskningsinfrastruktur i form av egne arealer, observasjons- og laboratorieteknisk utstyr samt helsepersonell med erfaring fra kliniske studier. Enheten gir støtte til praktisk gjennomføring av studier. Alle prosjekter blir vurdert av en tverrfaglig referansegruppe.