Blueprint

Bare planleggeren er dyktig, så…

En ny teknisk forskrift (TEK10) med krav om tilgjengelighet i boliger har skapt påstander om arealøkning og sterk fordyring av boligene. SINTEF Byggforsk tilbakeviser dette i en rapport. Her slås det fast at resultatet avhenger av planleggerens dyktighet siden det totale arealforbruket tar utgangspunkt i hvilke normer som legges til grunn og hvordan ulike flater disponeres.

Forskere har gjennomgått fem boligløsninger i detalj med tanke på mulige omdisponeringer, arealøkninger og enkelte andre ekstrakostnader. I små boliger må møbler, innredning og utstyr kuttes ned til et minimum, betjenings- og sirkulasjonsarealer må overlappe, og løsningene lages åpne slik at innvendig konstruksjonsareal spares. TEK10 kan medføre kostnadsøkninger, men de fleste er beskjedne.