Etterlyser bassengsertifikat

Flere hundre norske svømmebasseng har vært stengt eller i redusert drift de siste årene. Nå har regjeringen bevilget midler til oppgradering og fornying. I tillegg bygges det nye basseng og spa- og velværeavdelinger. Erfaring viser at entreprenører og håndverksbedrifter ofte undervurderer kompleksiteten i konstruksjoner som dette, og det produseres basseng, dusj og garderobeanlegg med feil og mangler.

Seniorforsker Arne Nesje ved SINTEF Byggforsk lanserer nå ideen om et nasjonalt kompetansesenter for svømme- og badeanlegg, og en sertifiseringsordning for aktører som skal jobbe med feltet. Slik kan man unngå noen av de klassiske fallgruvene. SINTEF Byggforsk har over lang tid samlet erfaring rundt hvordan bygging av svømmebasseng skal gjøres og ikke gjøres, som i håndbok nr. 52 om svømme- og badeanlegg i Byggforskserien.