Sjøen

Sporstoff mot parasitt

Lakseparasitten gyrodactylus salaris bekjempes ofte med rotenon. Men det er ikke alltid så lett å vite hvor mye rotenon som skal slippes ut i elva, og hvordan den fordeler seg. For mye rotenon er både dyrt og miljøskadelig, ved for lite overlever parasitten. Hele Vefsnavassdraget skal nå rotenonbehandles. I den anledning samarbeider Veterinærinstituttet og NTNU om å simulere rotenonutslipp ved å bruke ufarlige fluorescerende fargestoffer.

Da kan de gjennomføre nøyaktige målinger som viser hvordan stoffet spres og fortynnes og med hvilken fart. Dermed kan sted, mengde og tidspunkt for rotenonbehandling detaljplanlegges og detaljtilpasses. Ideen om simulering ved hjelp av sporstoffer er ikke ny, men det er første gang det settes sammen en rekke data som gir helhetlig informasjon om et helt vassdrag.