Trening nuller ut juleribba

Ei skikkelig treningsøkt nuller ut den skadelige virkningen feit mat har på blodårene og kan bidra til å forhindre hjerte/karsykdom, viser en undersøkelse to medisinstudenter i Trondheim har gjennomført.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

– Det er vel ingen sensasjon at trening er sunt. Men vi ble selv overrasket over at den hadde så akutt og effektiv virkning på blodårefunksjonen, sier Gjertrud Aunet Tyldum, som sammen med Inga Ekeberg Schjerve har gjennomført undersøkelsen.

De to er forskerlinjestudenter på medisinstudiet ved NTNU og tilhører en gruppe som forsker på trening og hjertesykdom.

Deres undersøkelse tar for seg sammenhengen mellom trening og blodårefunksjonen etter et måltid med feit mat.

Studien blir publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of American College Cardiology 13. januar.

Trening forbedrer blodårefunksjonen, mens feit mat reduserer blodårenes evne til å utvide seg. Det øker faren for avleiringer, åreforkalkning, og øker risikoen for framtidig hjerte-karsykdom.

Pizza og tredemølle

I studien deltok åtte friske menn og 24 pizzaer: De åtte satte til livs tre pizzamåltider, det ene dagen etter ei økt med intervalltrening, det andre etter moderat trening, og det tredje uten å ha trent på forhånd.

– Vi tok blodprøver og målte blodårefunksjonen på tre forskjellige tidspunkter etter måltidene. I begge treningsgruppene så vi positiv virkning på blodårefunksjonen i forhold til kontrollgruppen som ikke hadde trent.

– Det mest oppsiktsvekkende var at i intervallgruppen så vi ikke noe fall i blodårefunksjonen i det hele tatt. Treningen hadde helt opphevet den negative virkningen av det feite måltidet, sier Tyldum og Schjerve.

Forebyggende

De understreker at de ikke har undersøkt andre negative virkninger av feit mat – vektøkning etter ribbe og julekaker, for eksempel.

– Men studien viser at trening er viktig for å forebygge hjerte/karsykdom, og den positive effekten er trolig større enn vi visste på forhånd. Trening gir en akutteffekt som iallfall virker opptil to døgn.

– Med to-tre treningsøkter i uka kan man langt på vei oppheve den negative virkningen feit mat har på blodårenes evne til å utvide seg. Dermed reduseres også faren for åreforkalkning, sier Tyldum og Schjerve.

Forskerlinje

Medisinstudentene Gjertrud Aunet Tyldum og Inga Ekeberg Schjerve.

Medisinstudentene Gjertrud Aunet Tyldum og Inga Ekeberg Schjerve.

Forskerlinja ved NTNU er et tilleggsstudium på ett studieår og to sommersemestre, og tilsvarer en halv doktorgrad. Hensikten er å gi studentene en smaksprøve på forskningsaktivitet.

Gjertrud Aunet Tyldum og Inga Ekeberg Schjerve er godt fornøyd med at deres studie har gitt klare resultater.

– Det er alltid en risiko for at forskningsprosjekter kan gå i vasken og resultere i ingenting. Derfor er det selvsagt artig når de faktisk gir ny kunnskap, sier Inga.

Og så er det selvsagt stas med meritterende publisering i et anerkjent fagtidsskrift. Det ble feiret – men ikke med pizza.