Når strømmen forsvinner

I prosjektet Decris har i alt fem SINTEF-avdelinger gått sammen med Forsvarets forskningsinstitutt og NTNU om å skaffe seg ny kunnskap og bedre metoder for å forebygge og være forberedt når infrastruktur svikter. Forskerne analyserer risiko- og sårbarhet ved vannforsyning, elektrisitetsforsynig, transport og IKT, og ser på alle former for trusler og alvorlige konsekvenser for disse sektorene.

Hvilke konsekvenser får f.eks. et strømutfall for ulike samfunnsfunksjoner? Hvilke dominoeffekter kommer mellom de ulike infrastrukturene?

For å konkretisere arbeidet har Oslo kommune blitt plukket ut som case. I tilknytning til analysemetoden vil også et verktøy for beslutningsstøtte bli utviklet. Decris startet opp i august 2007, skal gå i to år og er hel finansiert av Forskningsrådet via Samrisk-programmet.