NYE BØKER: Ekstra bolig i huset

Solveig Øyri

SINTEF Byggforsk

 

Ifølge tall fra folke- og boligtellingen 2001 befinner minst 165 000 små og større leiligheter på det norske boligmarkedet seg i småhus og leies ut av privatpersoner, men det er et tankekors at vi vet lite om kvaliteten på disse boligene. På langt nær alle huseiere er klar over hvilke byggeregler som gjelder for utleiedelen.

Med faktaboka Ekstra bolig i huset har huseierne fått et nytt, skreddersydd hjelpemiddel hvor kravene til en selvstendig boenhet er samlet punkt for punkt på ett sted. Boka gir hjelp til huseiere som vil bygge om areal i huset til utleiedel/generasjonsbolig eller øke verdien av eksisterende utleiedel.