Lavenergihus – for dyre?

Godt isolerte, lufttette hus med atskillig lavere energiforbruk enn en vanlig bolig, har blitt tilbudt i minst ett år, men etterspørselen er lav. Mange tror dette handler om pris. Seniorforsker Tor Helge Dokka ved SINTEF Byggforsk mener at ekstrautgiftene ved bygging av lavenergihus er små i forhold til den totale salgsprisen.

Med 100 000 kroner i merutgifter, og et vanlig huslån som går over 20 år, regner han med at nedbetalingstiden på ekstrautgiftene vil ligge på 12-15 år. Men man vil kunne merke gevinstene ved å bo i et lavenergihus raskt gjennom lavere månedsutgifter. Den viktigste økonomiske grunnen til å investere i lavenergi, mener forskeren likevel er at det gir energisikkerhet. Velger man lavenergihus, bygger man seg en sikring mot framtidige høye energipriser.