vindturbin

Energikrav trappes opp

Energikrav trappes oppKommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete har oppnevnt en arbeidsgruppe med sentrale personer i byggenæringen, folk med praktisk byggeerfaring og representanter fra forskningsmiljø, miljøorganisasjoner og offentlige etater. Gruppen skal gi innspill til en handlingsplan for energieffektive bygg, og komme med sin innstilling innen juli 2010.

SINTEF deltar med seniorforsker Tor Helge Dokka. Gruppen skal foreslå en tidsplan for opptrapping av energikrav for nye bygg slik at passivhusstandard blir en realitet innen 2020, komme med forslag til hvordan energibruken i eksisterende bygg kan reduseres vesentlig, samt skissere hvordan bolig- og byggesektoren kan bidra til et karbonnøytralt samfunn i framtiden.