sykeseng

Nyttig for rusmisbrukere

En delrapport fra SINTEF Helse viser såkalte «lavterskeltilbud» fyller sin rolle for mennesker med store helseproblemer og spesielt omfattende rusmiddelmisbruk.

Folk kommer for behandling for infeksjon eller for å få utstyr for å unngå infeksjoner. Samtaler står sentralt, og mange tiltak serverer mat. «Åpen dør», gatenærhet, lett tilgjengelig helsehjelp, fleksibilitet og imøtekommende ansatte trekkes frem som særlig betydningsfullt.

Hovedinntrykket er at tiltakene blir et koordinerende ledd og inngangsport til det ordinære hjelpeapparatet for brukeren. Mange av tiltakene viser til utfordringer, spesielt knyttet til samarbeid med fastlegene, spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern.

SINTEF Helse gjennomfører evalueringen på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.