Lite kunnskap rundt autisme

Under halvparten av norske autister synes de får nok hjelp i hverdagen. Fagfolk innrømmer på sin side at de mangler kompetanse til å gi et godt tilbud.

Dette kommer fram i en undersøkelse som SINTEF Helse har gjort på oppdrag for Sosial- og helsedirektoratet. Her ble brukere og fagfolk spurt om tilfredsheten med Autismenettverket i Norge som ble opprettet i 1999. Nettverket ga forventning om at det skulle finnes kompetanse rundt om i landet, at ansatte kunne få gå på kurs og lære om temaet, og at barn med autisme skulle få assistanse og hjelp i barnehage og på skole. Undersøkelsen viser nå at den lave forekomsten av autisme gjør at fagfolk som helsesøster og fastleger ofte har liten kjennskap til gruppen, og at det tar lang tid før diagnose stilles. Mange brukere har heller ikke ansvarsgruppe og individuell plan selv om dette er lovfestet for folk med sammensatte behov rundt helse, bolig og sosialt liv.