Hvem kan diagnostisere ADHD-barn?

Dette spørsmålet ­danner bakgrunn for en kartlegging som SINTEF skal i gang med. Kunnskapen om diagnostisering og behand­ling av ADHD-barn (attention ­deficit hyperactivity disorder), tidligere MBD, er nemlig altfor dårlig.

Internasjonale undersøkelser anslår at mellom to og sju prosent av alle barn og unge har ADHD. Disse barna er avhengige av å få hjelp tidlig ellers kan de få store ­problemer senere i livet. Internasjonal forskning har vist at flere av dem ender som kriminelle. Sosial- og helsedirektoratet har derfor satt av 1,5 millioner kroner for å avdekke de største problemene i ­hjelpetilbudet til barn med atferdsvansker.

Prosjektet skal gjennomføres på rekordtid. Behandlingstilbudet skal også gås etter i sømmene, og både hjelpeinstansene og pasientene skal bidra i evalueringen. ­Allerede til sommeren skal forsknings­stiftelsen være ferdig med kartleggingen.