NYE BØKER: Nettverksbygging

Per Morten Schiefloe og Inge Bø:

Sosiale landskap og sosial kapital. Innføring i nettverkstenkning.

Universitetsforlaget

Kunnskap om nettverk og sosial kapital er av sentral betydning for ledere og ansatte i svært mange sektorer. Hva er sosiale nettverk? Hvordan skapes, vedlikeholdes og fungerer de i ulike livsfaser, på ulike arenaer og i forskjellige sosiale kontekster? Forfatterne formidler begreper, analytiske redskaper og teorier som viser betydningen av uformelle relasjoner, interaksjon og sosial kapitaldanning på alle nivåer, fra enkeltindivider til samfunn.

De drøfter også betydningen av nye teknologier for kommunikasjon og samarbeid.

Schiefloe er professor i sosiologi ved NTNU, og Inge Bø er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger.