Pupp gjør smart

Barn som blir ammet i mer enn seks måneder, får høyere IQ enn barn som ammes i tre måneder eller mindre. Det viser en norsk-svensk studie utført av professor Torstein Vik og medisinstudent Nina K. Angelsen ved NTNU. Ungene som ble ammet i over et halvår, fikk en gjennomsnittsscore

på 111 poeng ved IQ-testing i femårsalder. De som hadde fått pupp i bare tre måneder eller mindre, fikk 103,6 poeng.

Funnene er nylig bekreftet i en dansk undersøkelse som omfattet 3000 personer født mellom 1959 og 1961. Den viste også en poengforskjell på 7 på IQ-skalaen – men overraskende nok en liten nedgang for dem som ble ammet i mer enn ni måneder.