barne-og kvinnesykdommer

Gemini.no logo

Arvelige smerter

Nesten halvparten av ungdommene i en helseundersøkelse fortalte om uspesifikke […]

De smertefulle tenåra

Er du ung og har mye vondt i hode, skulder, kne eller tå? Da er du én av mange.

Gemini.no logo

Bedre kur mot kjempevekst

Husker du James Bonds erkefiende – den skumle kjempen Jaws med tenner av stål? Skuespilleren som spilte Jaws, Richard Kiel, er 2,17 meter høy og har diagnosen akromegali.

Gemini.no logo

Psoriasis-gåten løst?

Forsker ved NTNU mener å ha oppdaget proteinet som forårsaker psoriasis. Oppdagelsen kan også være et gjennombrudd for andre kroniske infeksjonssykdommer.