NYE BØKER: Fortellinger om medisin

Anne Kristine Børresen (red.):

Medisinens kropp. Medisinsk praksis og medikalisering i et historisk lys.

Tapir akademisk forlag

 

Når vi forteller medisinsk historie, skiller vi ofte mellom medisinens/sykdommenes kulturelle og samfunnsmessige sider og de mer konkrete og naturvitenskapelige aspektene.

Forfatterne av denne boka reflekterer over og problematiserer dette skillet, konsentrert om to tema: medisinsk praksis og bruk av medikamenter fra 1800-tallet til i dag. Alle artiklene utfordrer endimensjonale og framskrittsromantiske fortellinger om temaet, og tar for seg de komplekse og motsetningsfylte kunnskapsprosessene som har preget dette fagområdet.

Boka er den sjette i en skriftserie fra det fler- og tverrfaglige Forum for kunnskapshistorie ved NTNU. Forumets formål er å analysere og fortolke ulike kunnskapsformer og blandingen av dem, og gi ny kunnskap om de ulike forståelsene av kunnskapsformer og praksiser.

Redaktøren er førsteamanuensis ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU