bøker

NYE BØKER: Gjenbruksboligen

Sven Erik Svendsen og Bente Nuth

Leland: Boligdesign.

Omforming og gjenbruk.

Kommuneforlaget

Det ligger store verdier i brukte bygningsmaterialer – hvordan kan slike materialer gjenbrukes? Denne boka argumenter for at bygninger bør kunne demonteres, og materialene brukes om igjen. Den drøfter ulike former for ressursutnyttelse, byfornyelse og boligforbedring, utfordringer og miljøkonsekvenser ved omforming av bygninger og gjenbruk av materialer. Forfatterne har valgt ut 25 byggeprosjekter i Norden, som eksempler på hva som kan gjennomføres – enten det er omforming av større industribygg til boligbygg, eller gjenbruk av bygningselementer for å understreke en opprinnelig stil.

Boka henvender seg til store og små utbyggere, arkitekter og studenter, planmyndigheter og utbyggingsansvarlige. Sven Erik Svendsen er professor ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU.