MINIPORTRETTET: KJEMPER FOR DAGSLYS

Hva forsker du på nå?

Jeg sammenlikner de inntrykkene personer får av visuelle kvaliteter i et rom som er bygget i fullskala, og i en datavisualisert utgave av det samme rommet. Hva oppleves likt, hva oppleves forskjellig? Jeg er spesielt opptatt av dagslys/elektrisk belysning.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Høye strømpriser medfører i dag sterkt fokus på energisparing i bygninger. Det kan på sikt føre til generell reduksjon av vindusareal, samt bruk av vindusglass som slipper inn lite lys. Betydelig reduksjon av dagslys innendørs er uheldig for velvære og helse. Jeg ville satt i gang et prosjekt for å utvikle bedre strategier, konsepter og metoder for å få inn mye dagslys i lavenergibygg. I tillegg til energiøkonomisering ville jeg fokusert sterkt på opplevelseskvaliteter og helsemessige effekter av de respektive løsningene.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvilke kvaliteter bør dagslys i arkitektur ha for å sikre oss helse og velvære?

Din siste aha-opplevelse?

Den hadde jeg under studietur til Finland i sommer, til Vuoksenniska-kirken. Det var fascinerende å oppleve stemningen der – og forstå arkitekt Alvar Aaltos konsept, som baserer seg på en mesterlig utnyttelse av dagslyset fra tre retninger for å lage et sterkt, delikat og raffinert visuelt fokus.