Door

Pent eller stygt på asylmottaket?

Får triste farger og trange rom asylsøkere til å gi opp håpet om et bedre liv i Norge? Hvordan påvirker selve den arkitektoniske utformingen og lokaliseringen av et asylmottak dem som bor der, og den daglige driften? Dette er utgangspunktet for et forskningsprosjekt ledet av professor Eli Støa ved NTNU. Forskerne vil undersøke om en bedre og mer gjennomtenkt arkitektur kan legge til rette for mer positiv sosial samhandling, lavere konfliktnivå og høyere aktivitetsnivå blant beboerne. De vil også se om det kan bidra til bedre kontakt med lokalmiljøet.

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom NTNU, SINTEF Byggforsk og Høgskolen i Lillehammer. Det omfatter både arkitektur, miljøpsykologi og sosialantropologi.