SKAPERSUKSESSER

NTNU Technology Transfer har som formål å bidra til verdiskaping gjennom å kommersialisere forskningsresultater fra NTNU. Enheten ledes av Karl Klingsheim, som har bakgrunn som forskningssjef i SINTEF, direktør i Telenor og gründer i Silicon Valley.

Hva gjør dere for forskerne?

– Vi hjelper forskerne med å finne eksterne samarbeidspartnere, for å kommersialisere deres resultater og for å finansiere videre forskning. Dette krever tillit «innover» i fagmiljøene og gode nettverk «utover» i næringslivet.

Har dere lykkes med det?

– Vi kan alltid bli flinkere, og det arbeider vi kontinuerlig med. Samtidig er vi fornøyd med å ha bidratt til 17 kommersialiseringer i de 2 1/2 årene vi har holdt på, og vi har enda seks til «på beddingen».

Gi et eksempel.

– Vi har blant annet bidratt til utviklingen av en ny type kontraroterende vannturbin for små vannmengder, det vil si et produkt som er spesielt velegnet for private kraftverk. Vi tror denne teknologien representerer spennende muligheter for verdiskaping, både i Norge og i mange utviklingsland.

Hvilke verdier skaper dere for næringslivet?

– Vi sikrer og beskytter universitetets intellektuelle rettigheter. Ved å lisensiere ut disse rettighetene til næringslivet på en profesjonell måte bidrar vi til å skape varige konkurransefortrinn for bedriftene.