Eurofighter samarbeider med SINTEF

En avtale med det europeiske jagerflyprogrammet gir SINTEF en unik mulighet til å videreutvikle sin teknologi for intelligent støydemping/hørselsvern og kommunikasjon for bruk i en jagerflycockpit. Avtalen mellom BAE Systems, medlem av Eurofighter-konsortiet, og SINTEF IKT har en verdi på 7,4 millioner kroner.

Forskningsstiftelsen skal videreutvikle sin «PARAT-teknologi» og tilpasse denne til støymiljøet i en cockpit. Målet er å bedre talekommunikasjonen for flyverne og redusere støybelastningen på lengre tokt. Kontrakten sikrer verdifull tilgang til et høyteknologisk forsknings- og utviklingsområde og industrielt marked for norsk industri.