Misvisende støymerking på dekk

På oppdrag fra Statens vegvesen og Klima- og forurensingsdirektoratet jobber SINTEF med å støyteste dekk på flere ulike typer norsk asfalt. Bakgrunnen er nye EU-regler for merking av dekk. Fra neste år skal alle dekk som selges, være etikettmerket med rullemotstand, våtgrepsegenskaper og utvendig støy. SINTEF påpeker at når det gjelder støy, kan merkeordningen være misvisende.

Jo mer finkornet asfalten er, jo bedre stemmer rangeringen som er lagt til grunn for EU-merkingen. Andre dekk kan gi merkbart høyere støynivå når de kommer på norske veier. Årsaken er at når et dekk typegodkjennes med hensyn til støy, foregår dette på testbaner på et ISO-dekke, og ikke på virkelige veier. Her er det en annen type asfalt enn på veiene i Norge.