Se opp for lavfrekvent bilstøy

Hvis du ofte blir trøtt når du kjører bil, kan støy være grunnen, og det er ofte ikke den hørbare støyen som er den farligste. Lydbildet inne i en personbil er ofte dominert av støy ved svært lave frekvenser, og seniorforsker Truls Gjestland ved SINTEF sier at slike lyder virker sløvende.

Også lyder som er så lavfrekvente at de ikke oppfattes direkte av øret (infralyd), bidrar til slik «sløving».