Plan mot støy i Abu Dhabi

Myndighetene i Abu Dhabi vil gjerne gjøre noe med trafikkøkningen, og har engasjert SINTEF IKT til å utarbeide en masterplan for å takle problemet.

Store byer har områder med svært høye støynivåer. I de samme byene kan det også være områder som har godt støymiljø.

I emiratet Abu Dhabi har trafikkøkningen vært formidabel de siste årene – så mye som 100 prosent siden 2002. Myndighetene vil gjerne gjøre noe med dette, og har engasjert SINTEF IKT til å utarbeide en masterplan for å takle problemet.

SINTEF, som har fått kontrakten gjennom et samarbeid med Norsk institutt for luftforskning, har allerede gjort en kartlegging av dagens situasjon.

– Vi har «modellert» de to største byene og vil nå komme med en del forslag om hva som eventuelt kan gjøres av støyreduksjonstiltak, sier Truls Gjestland.