Ultrasmått og farlig

En ny svevestøvsynder er i ferd med å materialisere seg: dieseleksos.

Målinger i en leilighet ut mot en av Trondheims mest trafikkerte gater har bekreftet det inneklimaforsker Rikke Bramming Jørgensen hadde sterk mistanke om: Innelufta var full av ultrafine partikler i svevestøvet. De klart største mengdene av disse partiklene registrerte hun i rushtida.

Og støvet kunne ikke komme fra piggdekkene. Jørgensen fant nemlig like store mengder ultrafine partikler utenfor piggdekksesongen.

Hva som forårsaker disse partiklene, kan ikke Jørgensen si med hundre prosent sikkerhet, men: – Dansk forskning tyder på at det er dieseleksosen som er hovedkilden, sier hun.

Lettere inn i kroppen

Forskerne har god grunn til å tro at det klart mest helsefarlige svevestøvet er det ultrafine.

I fjor kunne Gemini melde at på dager med større forurensning enn normalt økte antall tilfeller av hjerteinfarkt. Undersøkelsen ble utført ved NTNUs medisinske fakultet, og forskerne her mistenkte nitrogendioksid fra dieseleksosen. Disse partiklene er så fine at de trekkes lenger ned i lungene og lettere går over i blodomløpet. Dette utløser trolig kraftigere reaksjoner i luftveiene og gjør at blodet lettere levrer seg, med blodpropp og hjerteinfarkt som mulig følge.

Amerikanske rotteforsøk viser at de rottene som må puste inn ultrafint støv, har større irritasjonssymptomer enn de som får i seg de litt større mikrofine partiklene.

Blir ikke registert

Jørgensens undersøkelse foregikk i perioden september 2004–april 2005, i Elgeseter gate i Trondheim. Målingene ble foretatt inne i en fraflyttet leilighet.

– Å måle innendørs er mest relevant. Vi tilbringer mye mer tid innendørs enn utendørs, resonnerer forskeren.

De ultrafine partiklene er så små at de ikke registreres i de ordinære målingene som Statens Vegvesen jevnlig utfører; de er fra null til 100 nanometer i størrelse. Vegvesenet følger EU-kravene til måling av helsefarlige partikler i luften. De registrerer partikler fra 2500 nanometer til 10 000 nanometer (en nanometer er en milliarddels meter).

Jørgensen mener det er viktig at myndighetene setter i gang jevnlige målinger av disse små partiklene. Hun frikjenner slett ikke svevestøvet som skriver seg fra piggdekkene, men mener at tida er inne for å vurdere avgifter på dieselbiler med dårlige dieselfiltre.