Mathilde satt fire timer i et kammer med svevestøv

Flere store byer i Norge sliter med svevestøv om vinteren. Piggdekk har mye av skylda. Forskerne sjekker nå om hvilken type stein som brukes i asfalten kan bety noe for hvor mye svevestøv som virvels opp.

To tunneler i Trondheim har blitt asfaltert med ulik stein i asfalten. Svevestøvet i tunnelene skal analyseres. I tillegg har 25 friske frivillige vært fire timer i et kammer med svevestøv. Både før, under og etter oppholdet i kammeret gikk deltakerne gjennom en rekke tester. Svevestøv kan føre til utvikling og forverring av feks. astma. 

Video: Synnøve Aune, NTNU.