bygning design

Unngå frost- og vannskader!

Rundt 60 000 norske boliger og hytter får vannskader i år. Mange av skadene skyldes vannrør som lekker på grunn av frostsprengning. Når det er kaldt, fryser vann til is, og volumet øker med 10 prosent. Dermed blir det mindre plass i vannrørene, og trykket blir så stort at rørene til slutt sprekker.

Det er også viktig å holde en høy nok temperatur i andre rom i huset, som avstengte kjeller- og loftsrom. Temperaturen her bør være minst 10 grader, og i kjeller minst 3 grader. Du bør også stenge av alle utvendige kraner før vinteren, tømme vannet som er igjen i utvendige rør og ta av hageslangen. Unngå kald trekk rundt rørene, og ikke glem å lukke vinduer og ventiler i kjelleren. Kald trekk fra lufteventiler, vinduer eller utette vegger kan ha skyld i at rør fryser, selv om rommet i seg selv er varmt nok.

Vannskadekontoret hos SINTEF Byggforsk har laget en egen brosjyre om hvordan du kan unngå frostskader. Brosjyren kan lastes ned fra SINTEFs nettsider.