NY BEDRIFT: BØLGESTABILT ARBEIDSLYS TIL SJØS

Teknologifirmaet SEC AS har utviklet navigasjons- og sikkerhetssystemet SECurus. Det er en videreutvikling av den klassiske søkelyskasteren. Den nye teknologien separerer lyskasterstrålens og fartøyets bevegelse, slik at lyset ikke påvirkes av båtens bevegelsesmønster. Ved å kombinere dette med kamera- og IR-teknologi vil SECurus kunne bli et uunnværlig navigasjons-, sikkerhets- og arbeidslys for alle maritime fartøy.

SEC og NTNU Technology Transfer AS arbeider nå sammen med Redningsselskapet om å utforme systemets funksjonalitet, og kvalitetssikre arbeidet og uttestingen fram mot ferdig produkt.

De tre gründerne (fra venstre), Jonas Moræus, Håkon Skjelten og Lars Solberg, ble sist sommer uteksaminert fra Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU. Les mer på www.embeddedcybernetics.no/