Nye bøker: OPPLYSENDE BOK OM DIDEROT

Anne Beate Maurseth: Opplysningens sjonglør. Denis Diderot 1713-1784. Humanist Forlag, 2005

 

Den franske forfatteren, vitenskapsteoretikeren og kritikeren Denis Diderot forsøkte på 1700- tallet å beskrive hele verden i ett eneste oppslagsverk: den berømte Encyklopedien. Anne Beate Maurseth portretterer Diderot i sin bok. Hans intellektuelle appetitt var enorm, og han utforsket nye måte å tenke og leve på. Han var en fritenker som utfordret og provoserte. I boken blir vi nærmere kjent med Diderots allsidighet. I 2003 tok Maurseth doktorgraden i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU, nettopp om Denis Diderot.