Nye bøker: Dugnad for fysikk

Gaute T. Einvoll og Eirik Newth (red.): Naturens kode – har fysikken avslørt naturens hemmeligheter? Gyldendal Akademisk

Det er Verdens fysikkår i år. I den anledning har gode fysikk-krefter i Norge, med støtte fra Unesco, gått sammen i et dugnadsprosjekt for å skrive en populærvitenskapelig bok om nettopp fysikk.

Naturens kode er en framstilling av fysikkens nyvinninger og viser hvor forbløffende langt vi er kommet siden 1905. Kapitlene spenner over naturens minste byggeklosser og dens største strukturer, og drøfter fysikkens betydning for erkjennelse og samfunn i fortid, nåtid og framtid. Her skildres også flere norske nobelprisvinnere og andre fysikere av internasjonal betydning.