trist tennåring

Flere barn og unge får behandling for psykiske lidelser

Samdata-tall fra SINTEF Helse viser at det har vært en sterk vekst i antall barn og unge som mottar behandlingstilbud i psykisk helsevern. I perioden fra 1998 til 2004 er antallet barn og unge som mottar behandling, nesten doblet. Mer enn 39 000 barn og unge fikk behandling i fjor. Det er en økning på 17 prosent fra 2003 til 2004 og betyr at 3,6 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen mottok et behandlingstilbud fra det psykiske helsevernet i 2004. Dette er den sterkeste årlige veksten i tilbudet til barn og unge så langt i opptrappingsperioden. – Ett av målene i opptrappingsplanen for psykisk helse er å gi fem prosent av barn og unge et tilbud innen 2008. Om denne veksttakten fortsetter, vil dette målet bli innfridd, sier konstituert direktør i Sosial- og helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.