DET MODERNE NORGE

Fabrikken er selve bildet på den moderne verden. Og fabrikken er ett av hovedtemaene i den multimediale utstillingen «Techne – teknologi og det moderne Norge 1905-2005». Techne åpnet den 27. mai i Trondheim og er en av fire nasjonale utstillinger i anledning Hundreårsmarkeringen. Den er produsert av Kunnskapsparken Faros og er NTNUs gave til teknologihovedstaden Trondheim. Techne forteller om 100 års utvikling innenfor norsk teknologi, livsstil og kultur, med tema som «Reisen», «Industrinatur» og «Familien».