BRIKKE TIL NYTTIG INFORMASJON

RadioFrekvensIdentifikasjon (RFID) heter den – den lille brikken som kan erstatte strekkoden, kontrollere matvarer og fortelle legen om en pasients helsetilstand. Ved hjelp av radiosignaler kommuniserer den med en leser, selv om den ligger gjemt langt nede i ei handlevogn eller innerst i et lager.

Den kan også bygges til å tåle ekstreme forhold. I dag finner vi denne teknologien i AutoPass-brikken i bilruta og i identifikasjonsbrikken under huden hos kjæledyr. Frekvensene brikken har benyttet seg av, har hittil vært litt tilfeldige, men nå skal det utarbeides standarder for frekvenser og signalstyrke. Dermed mener SINTEF og IBM Norge at det er klart for å bruke RFID på nye områder. De vil nå sammen utvikle en billigere og mer robust utgave av teknologien.

En anvendelse som er under utprøving nå, er å legge deler av pasientjournalen inn på en RFID-brikke (bildet) som legges inn i et bånd rundt håndleddet. Autorisert helsepersonell kan da umiddelbart få informasjon om sykdom, behandling og siste måleverdier.