barkode

Ut med strekkodene

Nylig åpnet RFID-Innovasjonssenter ved SINTEF i Oslo. RFID står for RadioFrekvensIdentifikasjon og går ut på at en liten, enkel og billig radiomottaker/sender kan kommunisere med omverdenen når den mottar et signal på en viss frekvens.

Kretsen kan være utformet som en krets festet til et klistremerke eller lignende. Teknologien vil etter hvert erstatte strekkoder fordi den kan leses på avstand uten å være synlig for leseren. Allerede i dag er 4 milliarder RFID-brikker produsert verden over.

Dette kan revolusjonere varehandel ved at kassene på kjøpesentrene kan gjøres automatiske. I dag er RFID i bruk i blant annet adgangskort, i pass og som bombrikker i bil.

RFID Innovasjonssenter AS er etablert av Dataforeningen, GS1 Norway, Den Norske Emballasjeforening, Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon og SINTEF.