Mat som «snakker»

I februar gikk startskuddet for et norsk forskningsprosjekt som skal få matvarer til å fortelle hvor de befinner seg – og hvordan de har hatt det underveis til butikkhyllene. Prosjektet skal resultere i emballasje med radiobrikker.

Det er norsk dagligvaresektor som har gått sammen om prosjektet for å skape trygg og effektiv produksjon og distribusjon av matvarer. Stjørdal-bedriften Norplasta AS har fått med seg åtte av de mest sentrale aktørene i dagligvarebransjen i prosjektet, som skal pågå i tre år. Det totale budsjettet er på 24 millioner kroner.

Prosjektet er unikt i Skandinavia og EU både på grunn av teknologien som skal legges til grunn, og på grunn av det omfattende bedriftsnettverket som er med på samarbeidet. SINTEF, RFID Innovasjonssenter AS i Oslo og Stiftelsen Østfoldforskning skal utføre forskningsarbeidet, og prosjektet støttes av Norges forskningsråd.