Sjømatdesign

Norske industridesignere arbeider innenfor mange typer produksjonsbedrifter. Men industridesign er et lite utnyttet verktøy blant sjømatprodusenter. Produktutvikling i slike bedrifter foregår ofte som ad hoc-endringer i møtet mellom produsent og kunde.

Kjersti Ø. Schulte har i sin doktorgradsavhandling ved NTNU sett på hvordan industridesign bevisst kan brukes til å utvikle og fornye norsk sjømatindustri. Hun viser hvordan bedrifter bør organisere prosessen fra idé til ferdig produkt.