TRAPP I TRE

En rett trapp for bruk i bolighus, med tre som hovedmateriale: Det var oppgaven noen fjerdeårsstudenter ved NTNUs Institutt for produktdesign i høst skulle løse. Trinn, rekkverk, tappevanger og nødvendige festedetaljer – alt skulle være med på en modell i full størrelse, men med to trinn.

Her ser vi Ingvild Solbergs versjon. Inspirasjonen hentet hun fra sin barndoms klatring i trær. Hun likte best å boltre segi trær som hadde påspikrede vannrette, korte plankebiter. Modellen holdt til toppkarakter i valgfaget Formgiving av tre.