BØNDER VIL HA SAMDRIFT

Nær halvparten av norske bønder synes at myndighetene bør legge bedre til rette for samdrift. Dette går fram av Norsk senter for bygdeforsknings spørreundersøkelse «Trender i norsk landbruk».

Samdrift er et organisert samarbeid der to eller flere gårdbrukere går sammen om felles produksjon. Det er særlig de yngre bøndene som kan tenke seg samdrift på ulike områder. De ønsker seg både mer arbeidsfellesskap og mer fritid.

Hos Statens landbruksforvaltning, som godkjenner samdrifter, blir søknadene blir stadig flere. I dag er det over 2600 landbrukseiendommer som inngår i samdrift. De fleste samdrifter består av to eiendommer.