RØNTGENSJEKK VIA BREDBÅND

SINTEF har sammen med det amerikanske IT-selskapet Kitware utviklet et av verdens første kommunikasjonssystemer i sitt slag. Systemet gir røntgenleger sjansen til å tolke tredimensjonale røntgenbilder i fellesskap – fra hver sine sykehus, via bredbåndsnett. I et pilotprosjekt blir nyvinningen brukt til å koble sammen røntgenavdelingene ved Molde sjukehus og St. Olavs Hospital i Trondheim. Systemet brukes til å følge opp pasienter som er blitt operert for utposning på hovedpulsåra i buken. Pasientene er jevnt over gamle og sier de setter stor pris på nedkorting av reisene knyttet til etterkontrollene. I neste omgang kan systemet spare liggedøgn i langt større omfang. Ifølge SINTEF-forsker Jon Harald Kaspersen, som har vært med på å utvikle nyvinningen, er systemet velegnet for tilsvarende samhandling mellom små og store sykehus også når strålebehandling av kreftpasienter skal planlegges.