MAGEFØLELSEN SPERRER

Norske filmkritikere lar seg styre mer av magefølelsen enn av faglige kriterier når de anmelder voldsfilmer. Og har en dramatisk voldshendelse nylig preget nyhetsbildet, vil filmer med sterke voldsinnslag gjerne få dårlig kritikk. Det hevder universitetslærer Anne Gjelsvik ved NTNU, som har forsket på anmelderes forhold til amerikanske voldsfilmer. Gjelsvik konkluderer med at det er subjektiviteten som rår og at anmelderne ikke klarer å legge til side sine private verdier og etiske kriterier.

Denne modelleringen skjer før boring i forbindelse med brønnplanlegging, og modellen oppdateres så med data innhentet i sann tid under boring. På dette viset får Statoil en sikrere trykkprognose og kan både planlegge brønnene bedre og gjennomføre boreoperasjonene sikrere.