BLI LYD!

Soundscape Studios AS i Trondheim har utviklet en flerkanals lydguide, som tilbyr en interaktiv tredimensjonal lydopplevelse, der brukeren beveger seg rundt i et kunstig lydlandskap. Lydene som avspilles, avhenger av brukerens posisjon og hodebevegelser.

Går du for eksempel gjennom et gjenskapt bymiljø på et museum, kan du høre en avisgutt rope når du nærmer deg ham, eller en fontene risle når du nærmer deg den. Lydguiden er forberedt for bl.a. IR, WLAN, GPS og Bluetooth.

Erlend Østbø har tatt for seg estetiske sider og brukeraspekter ved teknologien i sin masteroppgave i Industriell design ved NTNU. Med designet ønsker han å menneskeliggjøre produktet og tone ned de tekniske sidene, blant annet ved å bruke en myk plast med integrerte knapper som dominerende materiale. Bedriften planlegger produksjon i løpet av 2005.