NYE BØKER: EVALUERING AV NORSK GRUNNSKOLE

Thomas Dahl, Lars Klewe og Poul Skov: «En skole i bevægelse»,Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

I 2000 satte den norske regjeringen i verk en økt satsing på kvalitetsutvikling i grunnskolen. Satsingen på 670 millioner kroner til å utvikle den norske grunnskolen skulle gå over fire år og ble avsluttet i fjor sommer. Danmarks Pædagogiske Universitet og SINTEF har i fellesskap evaluert virkningene av satsingen ut fra en rekke omfattende intervju- og spørreskjemaundersøkelser. Evalueringen har blant annet vist at de norske skolene langt fra utgjør en homogen gruppe, og at forskjeller skoler imellom avhenger av i hvor stor grad man har en felles holding på skolene til utviklingsretning, og om man anser kvalitetsutvikling som noe som angår hver enkelt.