Student gjør praktisk arbeid

MED SKOLE PÅ BYGGEPLASSEN

SINTEF-forskere har evaluert AMO-kurset «Skole på byggeplass» som er finansiert av Aetat og gjennomført av en større entrepenørbedrift.

Kurset går over 40 uker, gjennomføres på en byggeplass og gir fullverdig VK1 eksamen i betong, anlegg og bergverk eller tømrerfag. Deltakerne følger byggeplassens arbeidstid og utfører mest mulig reelle arbeidsoppgaver. Målgruppen har vært voksne langtidsledige og voksen ungdom med innvandrerbakgrunn.

Evalueringen viser at kurset og den pedagogiske modellen oppfattes som nyttig av deltakerne. For grupper som ikke mestrer tradisjonell skolebasert utdanning i et fag, er dette en mulighet for fullverdig utdanning. Kurset er krevende – på grunn av både lengde og mengde av stoff som skal læres, og fordi deltakerne må følge vanlig arbeidsrytme. Frafallet er derfor relativt stort – noe som må sees i sammenheng med målgruppens problematiske bakgrunn. I helhet er likevel ikke frafallet fra kursmodellen som helhet vesentlig større enn frafallet fra yrkesfaglig opplæring i videregående skole.