science brain

NYTT OM HUKOMMELSE

Forskere ved NTNUs Senter for hukommelsesbiologi har gjort funn som gir fundamentalt ny forståelse av hvordan hukommelse lagres i hjernen.

Det har tidligere vært antatt at hippocampus, en eldre del av hjernebarken, er det området i hjernen som beregner stedsinformasjon og fungerer som et mentalt kart. I tillegg lagrer den hukommelse for sted og rom. Nå har forskerne påvist at stedsinformasjon ikke oppstår i hippocampus, men på et tidligere nivå i signalveien.

– I entorhinal cortex, et område som fungerer som grenseflate mellom hippocampus og resten av hjernebarken. Forskerne har også funnet ut mer om hvordan nervecellene i hippocampus fungerer: Ulike celler har ulik evne til å skille mellom overlappende erfaringer og miljøer. En sentral oppgave for strukturen i hippocampus er å maksimere forskjeller under lagring av overlappende minner.

Oppdagelsen vil være viktig for å forstå hvordan minnefunksjoner svekkes hos mennesker med demens og andre hukommelseslidelser, og i behandling av disse lidelsene. Funnene ble i august presentert i det prestisjetunge tidsskriftet Science.