science brain

80 millioner til hjerneforskere

  • Publisert 14.12.11

Hjerneforskermiljøet i Trondheim den største bevilgningen til forskningsutstyr.

 

Foto: www.photos.com

Foto: www.photos.com

Senter for hukommelsesbiologi stakk av med den største potten da Forskningsrådet i oktober bevilget 400 millioner kroner til forskningsutstyr ved norske institusjoner. Hjerneforskerne i Trondheim, og samarbeidspartnerne deres, fikk hele 80 millioner av denne potten.

Dessuten fikk Nortem en bevilgning på 58 millioner kroner til innkjøp av et transmisjonselektronmikroskop, som brukes til å bestemme sammenhengen mellom materialers struktur og egenskaper. Nortem er et nasjonalt konsortium mellom SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo.

Det var i alt elleve prosjekter som fikk utstyrsstøtte fra Forskningsrådet i denne omgangen. NTNU eller SINTEF (eller begge) er samarbeidspartner i seks av disse.