Nytt hjernesenter

  • Publisert 02.06.10

Hjerneforskningen i Trondheim styrkes med etableringen av et nytt og større hjernesenter.

Senter for hukommelsesbiologi / Kavliinstituttet gjør seg internasjonalt bemerket med sin forskning, og blir magneten i senteret. NTNU bevilger 40 millioner kroner for å skaffe miljøet bedre laboratoriefasiliteter enn de har i dag ved Medisinsk teknisk forskningssenter.